Rosteme společně

ve vzájemném respektu

Ze sdílení svých vlastních zkušeností z podnikání, vedení týmů, pracovních zkušeností ze zahraničí vzniklo unikátní spojení tří naprosto odlišných žen, které posouvají spolupráci na vyšší úroveň. 

Vzájemná inspirace, podpora a sounáležitost vytvořila jedinečný projekt pro podporu vědomého podnikání, jehož základní stavební složkou je lidskost, autenticita a osobní rozvoj.


Rosteme spolu. Rostete s námi.

Čeho si na sobě vzájemně ceníme

Kateřina  & Monika

Katy o Monice

" Na Monice velmi obdivuji její "drive", tah na branku. Obrovskou dynamickou, ohnivou energii. Obdivuji i to, že svou firmu začala budovat v 21 letech! Taková cílevědomost je naprosto jedinečná! Pro srovnání já se v tom věku poflakovala na VŠ, jezdila na motorce a žila ze dne na den z brigád. Své podnikání jsem začala budovat mnohem později, až když jsem se stala matkou a začala vnímat intenzivněji zodpovědnost nejen za sebe. Miluji na Monice její spontánnost, rychlost, upřímnost.

Její přínos do 4GROW vnímám v opravdovosti plynoucí ze 13 leté podnikatelské zkušenosti. Monika nikdy nemluví o teorii. Vše, co říká, je podloženo výsledky, osobní zkušeností. Má za sebou nejen úspěch, ale i pády. Což je to, co nás posiluje a posouvá dál. Obdivuji její neustálou potřebu na sobě pracovat, studovat, ale i pomáhat druhým, tvořit věci se společenským přesahem. V tom se velmi shodujeme. "

Monika o Katy

Katy je ztělesněním silné energie, spojené s krásnou esencí ženskosti a hravosti. Podnikání je pro ni hra, díky které jsme se my dvě potkaly. Obdivuji u Katy, s jakou rozvahou řeší nastalé situace. Přináší nejlepší možné řešení v dané chvíli. Je skvělé s ní tvořit. Jsem šťastná, že jsem poznala takovou podnikatelku, se kterou mám možnost spolupracovat. Provokuje lidi, aby byli lepší verzí sebe sama, a to na ni miluji.

Katy má 20leté zkušenosti v businessu, a proto je mi velkou inspirací. Vyhovuje mi, jak je jasná, věcná a stručná. Plná nápadů, tvořivosti a následných souvislostí.

Katka je stále připravena novým výzvám, jde vstříc řešením a umí vydělat peníze! "

Monika  & Andrea

Andy o Monice

"Monika mě nepřestává fascinovat rychlostí v realizaci jakéhokoliv nápadu. Někde něco zaslechne a stačí pár dnů, aby z toho udělala funkční smysluplný byznys plán. Ve všem vidí příležitost. Její optimismus je přímo nakažlivý. Slovo nejde pro ni opravdu neexistuje. Pokud někomu skutečně s lehkostí funguje zákon přitažlivosti a finanční hojnost, tak je to ona. Jde si za svým cílem a nebojí se u toho si sama vyhrnout rukávy. Čeho si na ni nejvíce vážím? Je to čestnost, štědrost a poctivost. A i přes životní kopance, je stále schopná nechat své srdce otevřené dokořán, protože zůstává věrná především sama sobě."

Monika o Andy

"Na Andy obdivuji její obrovskou dávkou empatie pro druhé a vládne slovem, a právě její slovo umí propojit lidi. Co umí bravurně, na rozdíl ode mě, je naslouchat druhým a věnovat jim pozornost. Je velmi tvořivá a dbá na detail, dárek od ní cílí na individualitu obdarovaného, kterému je tím věnována veškerá pozornost. Klade důraz na pocity a věří, že štěstí je uvnitř každého z nás. Její hodnoty vycházejí na povrch mimo racionální svět."

Kateřina  & Andrea

Katy o Andy

" Na Andree obdivuji její hloubku vnímání. To jak obratně umí pojmenovat věci, jak vidí souvislosti. Je v tom vidět i dlouhodobá pracovní zkušenost ze zahraničí. Ten nadhled, obohacení jinými kulturami i způsobem práce. Pracovní konverzace s Andy mě vždy zklidňuje, jakoby nutí stát pevně na zemi, ačkoliv má hlava je v oblacích.

Přínos Andrey pro 4GROW vnímám v její schopnosti povýšit témata na úroveň, která přináší nový a transformační pohled. Nenechat téma jen na povrchu, ale projít ho do hloubky, emocí a najít jeho souvislost a pro další oblasti života. "

Andy o Katy

"U Katy se mi líbí její hravost a radost ze samotného tvoření. Je skutečnou tvůrkyní svého života, protože ji nechybí odvaha, její cíl zněl jasně - svoboda. Obdivuji její obrovský rozptyl a různorodost v podnikání. Jde vstříc všemu, co se zdá být nemožné a většinou jedná tak, že ze situace mají užitek všichni. Zná sebe i své slabé stránky a umí s nimi dobře pracovat i je zrale komunikovat. Mám ráda, s jakou lehkostí umí balancovat se hmotnou a s duchovní stránkou. A při těch všech jejich aktivitách vnímám, že je skvělá pečující a podporující máma."

Ing. arch. Kateřina Čechurová

vizionářka, multifunkční podnikatelka

Od dětství mě provází tvůrčí talent kombinovaný s analytickým myšlením. První kroky vedly ke studiu architektury na FA ČVUT a postgraduálu na VŠE. Mé podnikání začalo během mateřské dovolené, kdy jsem si uvědomila, že chci být 100% časově i finančně svobodná, abych se mohla kdykoliv věnovat své dceři. To mě vedlo k hledání způsobů a následně budování byznysů s potenciálem pasivního příjmu. Úspěšně jsem prošla MLM, které mi v té době dalo mnoho dovedností a jiných znalostí, než nás učili ve škole, ale i základní kapitál pro další podnikání. Postupně jsem založila či spoluzaložila několik společností. Z nichž nejstarší ARCHADIE s.r.o. funguje na poli mezinárodního obchodu a stavebnictví. Další společnosti řeší většinou servisní záležitosti, marketing, reklamní výrobu, přes sportovní a outdoor aktivity, či gastro až třeba po střeleckou licenci a bezpečnost.

Mou strategií je diverzifikace příjmů a touha po celkové harmonii mezi pracovní, osobní, vztahovou i zdravotní součástí života. V současné době se věnuji spojení energií, nabytých dovedností a zkušeností s dalšími úžasnými lidmi při tvorbě projektů zaměřených zejména na podporu podnikání a životní balance. Proto i 4GROW! 

Ing. Monika Melicharová

žena s vlastním názorem

Můj podnikatelský duch se začal projevovat již na základní škole. Proto další kroky vedly na podnikatelskou střední i vysokou školu až k v současnému studiu MBA. 

Svou první společnost jsem založila v roce 2008 ve svých 21 letech úplně z nuly. Dnes jsem žena s třináctiletou praxí ve službách. V roce 2019 jsem rozšířila své portfolio a návazně zkušenosti v mezinárodním obchodu. Finance beru, jako přirozenou součástí mého života. 

O finanční gramotnosti vás však ve škole moc nenaučí, tu se musíme naučit žít. Finanční gramotnost je pro mě spojená se společenskou odpovědností jako vyšším cílem podnikání. 

Podpořit druhé k jejich seberealizaci, to je hlavním poslání "4GROW"

Andrea Gembalová 

průkopnice a iniciátorka změn ve firemní kultuře  

Sedm let života ve Velké Británii, dva roky na Bermudách, kde jsem si prošla různými pozicemi v různých odvětvích, vedlo k silnému uvědomění, že není tak důležité CO děláte, ale PRO KOHO a s KÝM. Po návratu do ČR jsem se stala průkopnicí a průvodkyní změnou firemní kultury na českém trhu práce, kde jsme s podobně smýšlejícími lidmi pro mnohé velkou inspirací.

Žiji a konám dle svých nejhlubších vnitřních přesvědčení. Inspiruji k tomu, abychom kolem sebe dokázali vytvářet smysluplné vztahy, které jsou založeny na vzájemném respektu, úctě a hodnotách, a pomáhali tak vytvářet zdravou a zralou společnost. Má vysoká citlivost na vnímání vzorců mezilidských vztahů, chování a skutečných motivů, mi umožňuje rychle indikovat případnou příčinu neshod mezi jednotlivci či ve skupině, která brání hladké spolupráci. Umožňuji tak lidem citlivě pracovat s emocemi, pojmenovat skutečné potřeby a najít odvahu je vykomunikovat. Dochází tak k vzájemnému pochopení a porozumění. Používám nástroje a techniky, které jsou lehce aplikovatelné v každodenním životě ve firmě i mimo ni.

Ve 21.století mi přijde přirozené, aby si lidé byli vědomi, že skutečná změna začíná u každého v nás, proto je pro mě přirozené spojovat moderní byznys se spiritualitou. Osobní rozvoj je to hlavní, proč jsme se narodili a stali se tou nejlepší verzí sebe sama. I já se stále učím.